Sadržaj dostupan rukovodstvu i igračima klubova. Prijava je neophodna.

„Komunikacija klubova“ je tačka u meniju namenjena kako komunikaciji između klubova koji su članovi federacije i same kancelarije, tako i za protok informacija. Stalnom upotrebom ove tačke u meniju dolazi do pojednostavljenja i mogućnosti bržeg odrađivanja svih aktivnosti, s obzirom na to da je moguće izostaviti sve suvišne korake. Ovim se misli na uštedu papira, bržu komunikaciju, rasterećenje kancelarije, kao i na to da je svaki prenos informacija između klubova i kancelarije centralizovan. Tu podrazumevamo između ostalog modul za prijavu na različita takmičenja, takmičarsku licencu, licenciranja za razna ligaška takmičenja, kao i mnoge druge funcije.